Prefab leidingsystemen.

Voorbeelden van onze mogelijkheden zijn  :

prefab spoolbouw afvoerleidingen voor rioleringen :

 • vuilwater & fecaalwater
 • regenwater afvoerleidingen
 • enz…

prefab spoolbouw persleidingen :

 • voor opvoer pompstations
 • voor waterzuiveringsstations
 • voor industriële toepassingen
 • enz…

De mogelijkheden zoals hierboven genoemd zijn niet limitatief.

De materialen die hiervoor gebruikt worden zijn :

 • HDPE
 • PP
 • PVC
 • PVDF

De spools worden volgens het uitvoeringsplan genummerd en als een pakket

aangeleverd zodat bij de montage geen tijd verloren gaat naar het zoeken

van de juiste leidingonderdelen.

DG Kunststoftechniek beschikt over moderne spiegellasmachines.

Hieronder vindt u enkele foto’s van wat de mogelijkheden zijn.